next up previous contents
Next: Static Up: Adaos - Plugins Previous: Adaos - Plugins   Cuprins

Bltin

Pluginul ``bltin'' creeaza si inregistreaza tipul ``bltin'' al variabilelor, fiind necesar, fara el nu se poate folosi nici miezul interpretorului.

Implementarile operatorilor ofera posiblitatea operarii cu identificatori fara a folosi specificatori, lucru care face mai agreabil limbajul.


Sebastian Glita 2002-06-19