next up previous contents
Next: Lexic Up: Limbajul PLINT Previous: Limbajul PLINT   Cuprins

Insusiri

Limbajul plint se aseamana limbajelor de nivel inalt C, Pascal, Python, precum si shell-scripturilor; asemanarea este atat ca sintaxa, cat si ca semantica:
Se aseamana cu C prin aceea ca blocurile de cod se incadreaza intre {}. Se aseamana cu Pascal prin aceea ca blocurile de cod sunt incuibate, realizandu-se astfel un arbore de asemenea blocuri. Se aseamana cu shell-scripturile prin aceea ca variabilele nu au tipuri statice, ci tipul lor se modifica dinamic.

A vorbi despre limbaj in aceasta sectiune, inseamna a vorbi despre lexic, sintaxa si semantica. Orice executie a unui program sursa plint presupune doua faze:

faza de parse
in care nu se executa propriu-zis nimic ci doar are loc o verificare sintactica si o constructie a structurilor de date statice din punct de vedere al executiei ulterioare
faza de run
in care are loc executia propriu zis a blocurilor, conditionata de date care nu sunt cunoscute decat in acel moment.

Limbajul nu e tipizat static, adica o variabila poatea avea pe parcursul interpretarii mai multe tipuri diferite de variabila, cu tipuri de valori diferite. La un moment data insa, o variabila are un tip, un tip valoare si o instanta a domeniului valoric. Este oferit suport implicit pentru implementarea incapsularii prin folosirea metodelor.


next up previous contents
Next: Lexic Up: Limbajul PLINT Previous: Limbajul PLINT   Cuprins
Sebastian Glita 2002-06-19