next up previous contents
Next: Date Up: Intepretorul PLINT Previous: tst/   Cuprins

Miez - Core

Elementele de baza static si dinamice ale limbajului se concretizeaza in structuri de date care sunt prelucrate de niste algoritmi specifici.
Datele vehiculate in limbaj se numesc variabile, ele avand in momentul executiei (``runtime'') un tip si o valoare. Valorile sunt abordate in sectiunea Date.
Structura statica si fluxul dinamic al executiei programului, precum si implementarea tipurilor variabilelor, sunt discutate in sectiunea Program.
In fine, partea de analiza lexicala si sintactica a interpretorului este detaliata in sectiunea Parser.

Subsections

Sebastian Glita 2002-06-19