next up previous contents
Next: tst/ Up: Ierarhia de directoare Previous: tar/   Cuprins

tmp/

Diferite fisiere pe care dezvoltatorul le foloseste in diferite procese alaturate celui de dezvoltare, sunt tinute aici.

Sebastian Glita 2002-06-19