next up previous contents
Next: tar/ Up: Ierarhia de directoare Previous: plugin/   Cuprins

share/

Aplicatia plint, modulul curent, plotterul curent si pluginurile folosesc impreuna anumite fisiere; acestea sunt adunate in acest subdirector.

Sebastian Glita 2002-06-19