next up previous contents
Next: share/ Up: Ierarhia de directoare Previous: plotter/   Cuprins

plugin/

Pluginurile care sunt inca in faza de dezvoltare/testare, pot fi stocate aici temporar; totodata este si punctul de pornire (oarecum automatizat) in crearea a unui plugin.

Sebastian Glita 2002-06-19