next up previous contents
Next: lib/ Up: Ierarhia de directoare Previous: doc/   Cuprins

etc/

Diverse fisiere auxiliare pot fi plasate aici; unul dintre acestea este un fisier de descriere a sintaxei in vederea evidentierii in editorul folosit (syntax highlighting), anume mc.

Sebastian Glita 2002-06-19