next up previous contents
Next: plint/ Up: Intepretorul PLINT Previous: Premise   Cuprins

Ierarhia de directoare

Modul de organizare a ierarhiei de directoare este foarte important pentru usurinta procesului de dezvoltare software.

Asemanator standardului Unix de fisiere, radacina plint contine urmatoarele directoare:

plint/
	bin/
	doc/
	etc/
	lib/
	driver/
	plint/
	plugin/
	plotter/
	share/
	tar/
	tmp/
	tst/


Subsections

Sebastian Glita 2002-06-19