next up previous contents
Next: Premise Up: Intepretorul PLINT Previous: Intepretorul PLINT   Cuprins

Folosire

Rularea programului plint din linia de comanda a unui shell, fara argumente sau cu argumentul lung ``- -help'', va scoate la iesire urmatorul text:
plint: usage:
plint [[OPTIONS] file1 [FILE1ARGV] [[OPTIONS|,] file2 [FILE2ARGV]]... ]...

	OPTIONS can be one of:
		-v     : toggles verbose mode
		-p     : toggles parse only (syntax check) mode
		-P     : toggles procedures cache enable/disable
		-V     : toggles variables cache enable/disable
		--plugins : plugins compiled in
		--plotter : plotter device used
		--stamp  : machine & time stamp
		--insdir  : insert (include) directory
		--bindir  : binary directory
		--help   : this help

	FILEiARGV is an array of:
		\

Programul plint preia pe rand fiecare fisier sursa plint de intrare prin specificarea numelui acestuia, precum si unele argumente care vor fi disponibile apoi prin variabial ``argv''. Memoria alocat de-a lungul ``executiei'' unui fisier sursa este complet dealocata la inceperea executiei urmatorului fisier, in aceeasi sesiune (adica fara a iesi din program).

Daca nu se doreste afisarea diferitelor mesaje pe langa outputul programului, se poate directa iesirea standard de eroare spre nul, astfel: ``plint 2\(>\)/dev/null ...''.

Optiunile sunt dependente de modul in care a fost compilata aplicatia; de exemplu, flagul `-d' nu apare mai sus, dar e disponibil cand este validat suportul de debug la compilare; in acest caz `-d' controleaza permisiunea iesirii mesajelor de debug.

Argumentul `-v' poate fi util pentru a afisa mai multe informatii.

Daca se doreste numai verficarea corectitudinii sintactice a codului sursa, se poate comuta oprirea in aceasta faza prin flagul `-p'.

Numele procedurilor si a variabilelor mai des folosite se tin in cache; se poate dezafecta fiecare cache in parte prin comutarea flagurilor `-P', respectiv `-V' 3.1.

Despre fiecare plugin cu care e compilata aplicatia, se stie numele lui, o scurta descriere si autorul (sau autorii). Daca se doreste obtinerea acestor informatii, se poate folosi optiunea lunga ``-plugins''. Aceasta va face sa se afiseze numarul de pluginuri compilate, si pentru fiecare plugin in parte, pe line, numele, autorul si descrierea lui.

Fiecare tip de plotter suportat de aplicatie are un nume unic; plotterul curent cu care lucreaza aplicatia este afisat prin folosirea optiunii lungi ``-plotter''3.2.

Momentul terminarii compilarii, tipul masinii si sistemului pe care s-a efectuat compilarea constituie un timbru care se aplica aplicatiei; acesta poat fi vizualizat cu optiunea ``-stamp''3.3.

Directorul ce gazduieste fisierul binar instalat in sistem, precum si cel care gazduieste bibilioteca de fisiere sursa plint bune de inserat, se poate gasi prin vizualizare din optiunile ``-bindir'', respectiv ``-insdir''. Efectul comenzii ``plint -bindir'' este la fel cu ``which plint'', daca a fost instalat plint.

Fiecarui program sursa plint corect sintactic, daca nu e activ flagul ``-p'', i se creeaza o variabila numita ``argv''3.4; aceasta variabila este un tablou si este read-only si singleton; in ea se pot depune diferite valori chiar din linia de comanda, acestea pot fi numere intregi sau reale, puncte, booleeni, stringuri. Pentru codificarea tipului valorii, se prefixeaza aceasta cu specificatorul corespunzator valorii din cadrul limbajuli plint. De exemplu:

$ plint test.plt \$0 \"zero \?false \@[0,0]
va crea argv echivalent cu literalul tablou !{ 0, 'zero', false, [0,0] }. Deoarece specificatorii constituie metacaractere pentru shell, pentru a nu creea confuzii s-au precedat acestea cu \. (s-au trivializat).

Inainte de incepe faza de rulare efectiva, plotterul se initializeaza, si poate primi un argument de tip string. Acesta se poate pasa din linia de comanda, prefixand stringul cu backslash3.5.


next up previous contents
Next: Premise Up: Intepretorul PLINT Previous: Intepretorul PLINT   Cuprins
Sebastian Glita 2002-06-19