next up previous contents
Next: Intepretorul PLINT Up: Extensii Previous: Iteratia ``for''   Cuprins

Iteratia ``foreach''

Tipurile de valori care sunt structuri de variabile, cum ar fi tabloul sau hashul, sunt prin definitie iterabile; de aceea aceasta iteratie are un anumit tip de regula si implementare pentru fiecare tip de valoare structurata, primeste ca argument o astfel de valoare si ruleaza un bloc in care valoarea variabilei `_' la intrare este un tablou de 2 elemente, primul indice elementului curent, iar al doilea este chiar elementul curent. Indicele este o variabila a carei valoare are un tip dependent de tipul structurii de variabile pe care o indexeaza; astfel, in cazul tablourilor este un intreg, iar in cazul hashurilor este un string.Sebastian Glita 2002-06-19