next up previous contents
Next: Iteratia ``foreach'' Up: Extensii Previous: Iteratia ``while''   Cuprins

Iteratia ``for''

Implementeaza o functionalitate asemanatoare bine cunoscutei constructii omonime din C. In esenta dupa cuvantul cheie urmeaza trei blocuri separate intre ele prin `:' si de blocul exterior prin `(' `)'. Dupa `)' urmeaza blocul propriu zis al ``for''-ului. Dintre cele trei blocuri, primul este de initializare, al doilea este cel conditional, iar ultimul se executa dupa executia blocului propriu-zis, care urmeaza rularii blocului conditional, daca valoarea returnata de acesta, ca boolean, este adevarta. Variabilele din cele 3 blocuri sunt locale si nu se pot folosi in alte blocuri. Exemplu:
\begin{lstlisting}[language=plint]
new i, n;
n = rnd (100);
for (i = 0; : i < n; : ++i; ) {
echo rnd (i),;
}
\end{lstlisting}


Sebastian Glita 2002-06-19