next up previous contents
Next: Tipul ``class'' Up: Extensii Previous: Constructia ``if-else''   Cuprins

Maparea operator-string

Este utila pentru a degreva programatorul de cunoasterea unor reprezentari ca string ale operatorilor, in cadrul procesului de cautare (seek) a unei metode pentru tratarea unui operator.

Sebastian Glita 2002-06-19