next up previous contents
Next: Maparea operator-string Up: Extensii Previous: Unitati   Cuprins

Constructia ``if-else''

Introduce instructiunea clasica de conditionare a executiei fluxului programului; O constructie ``if-else'' incepe cu ``if'' urmata de o valoare booleana testata, intre paranteze rotunde. Pot urma apoi zero sau mai multe variante ``else if''; in final mai poate apare un ``else'' neurmat de ``if''. Prima oara cand se intalneste o conditie adevarata in primul ``if'' sau in ``else if''-urile intermediare, sau cand se ``ajunge'' la ultimul ``else'' fara ``if'', se executa blocul corespunzator, iar cele care urmeaza eventual sunt ignorate. Exemplu:
\begin{lstlisting}{language=plint}
if (true) { echo 'ok'; }
else { echo 'bug'; }...
...ho 'bug'; }
\par if (false) { echo 'bug'; }
else { echo 'ok'; }
\end{lstlisting}


Sebastian Glita 2002-06-19