next up previous contents
Next: Interpretor Up: Introducere Previous: Motivatie   Cuprins

Limbaj

Limbajul plint este un limbaj de programare grafic-vectorial, cu gramatica si semantica extensibila (pluggable 1.3).

Este un limbaj de programare, deoarece are notiunile de program, date, intrare/iesire, control.
Este un limbaj grafic-vectorial pentru ca permite ``programarea'' unor comenzi de desenare bidimensionala vectoriala, adica prin puncte absolute si deplasamente relative.
Are o gramatica extensibila deoarece se pot adauga noi forme gramaticale care extind unele puncte cheie ale gramaticii de baza (core 1.4).
Are o semantica extensibila deoarece semnificatia aplicarii unor operatii asupra datelor vehiculate nu este determinata de o anumita descrirere a operatorilor (de exemplu din punct de vedere aritmetic), ci de semnficatia care se atribuie operanzilor, iar operanzii pot avea diverse tipuri; aceste tipuri nu sunt ``batute in cuie'', ci ele pot fi adaugate printr-o interfata de functii callback, numita hook1.5.


Sebastian Glita 2002-06-19