next up previous contents
Next: Rendare de text ``freetype'' Up: Extensii Previous: Necesar   Cuprins

Functii matematice

In prelucrarea coordonatelor punctelor sunt utile o serie de operatii matematice, cum ar fi: \(\sin, \cos, \exp\) etc. De asemenea implementeaza operatii de determinare a modulului, unghiului, catului unui numar complex, identic ca functionare unui punct 2D.

Sebastian Glita 2002-06-19