next up previous contents
Next: Functii matematice Up: Extensii Previous: Necesar   Cuprins

Necesar

Aceasta este o extensie interesanta; ofera posibilitatea utilizarii variabilelor statice, adica care exista o singura data pentru toate instantele blocurilor de cod. Mai ofera si o modalitatea de accesare a oricarei variabila statica din orice bloc, chiar daca nu e vizibil.

Sebastian Glita 2002-06-19