next up previous contents
Next: Necesar Up: Extensii Previous: Intrare/Iesire   Cuprins

Necesar

Toate variabilele au un tip; in miezul limbajului nu exista nici un tip definit pentru variabile; exista insa un tip utilizat virtual, despre care nu se stie nimic mai mult. Prin urmare, aceasta extensie este ceea care ofera functionalitatea tipului virtual din miezul limbajului. Mai ofera o sintagma de creare a variabilelor de acest tip, mai multe deodata.

Sebastian Glita 2002-06-19