next up previous contents
Next: Necesar Up: Extensii Previous: Extensii   Cuprins

Intrare/Iesire

Extensia ``io'' are rolul asigurarii unei modalitati ce ofera programatorului sa intervina asupra modului de formatare a valorilor la iesire.
Mai ofera o modalitate de suspendare a executiei pana la apasarea unei taste, cu afisarea unui prompt.

Sebastian Glita 2002-06-19