next up previous contents
Next: Extensii Up: Limbajul PLINT Previous: Continutul blocurilor   Cuprins

Semantica

Semantica unui limbaj este ceea ce conteaza in final; lexicul si sintacticul sunt o modalitate usoara si precisa de a forma un canal neperturbat de comunicatie intre om si calculator; efectul comunicatiei este semantica.

Semantica unei primitive grafice este de a fi calea de acces spre dispozitivul grafic de ``jos''; tipul primitivei determina modul de interactiune, prin lista de argumente.

Semantica unei directive de insertie/includere este de a indica interpretorului sa integreze in arborele static de blocuri ``tot'' ce gaseste in fisierul argument.

Semantica unui apel de procedura/metoda este de a ramifica executia programului.

Semantica unei instructiuni de control este de a corecta executia programului.

Semantica unei declarari de variabila este de a determina interpretorul sa incerce creearea unui nou slot in lista de variabile, astfel incat sa nu existe doua nume de variabile identice.

Semantica unei atribuiri este de a oferi o ``metoda'' bine pusa la punct pentru modificarea dinamica a datelor; altfel totul ar fi ``inghetat''

Semantica constructiilor literale este de a se transforma intr-o valoare, al carei tip depinde de sintaxa literalului.

Semantica unei operatii intre doua valori sau asupra unei valori este de a creea o noua valoare, dependent de tipul operatiei si operanzilor.

Semantica unei referinte este de a returna ``adresa'' unei variabile.

Semantica unei variabile este de a returna un pointer la o variabila.

Semantica existentei unui operator unar ``langa'' o variabila, sau a unui binar ``intre'' 2 variabile este de a determina o ``actiune'' dependenta de tipul variabilei, sau respectiv variabilelor.

Semantica unei liste de insantieri de variabila, a unor serii de atribuiri, a unei serii de aplicari de operatori pe un set de variabile este de a efectua mai multe ``iteratii'' in sensul ramificarii programaului iterativ, pana la parcurgerea si aplicarea unei ``operatii'' asupra fiecarui element din lista.


next up previous contents
Next: Extensii Up: Limbajul PLINT Previous: Continutul blocurilor   Cuprins
Sebastian Glita 2002-06-19