next up previous contents
Next: Limbaj Up: Introducere Previous: Introducere   Cuprins

Motivatie

Realizarea unui asemenea proiect mi-a dat posibilitatea sa ajung la cunoasterea unor serii de tehnici din diverse domenii ingineresti -- mecanica, electronica, electrotehnica, informatica --, precum si a aplicarii lor impreuna intr-o finalitate logica si functionabila, lucru care stimuleaza creativitatea si ofera satisfactii.

Sebastian Glita 2002-06-19