next up previous contents
Next: Inserare Up: Perspectiva statica Previous: Perspectiva statica   Cuprins

Structura

Structura unui program sursa plint este un arbore cu nodurile blocuri de cod; aceste blocuri pot fi de diferite tipuri; exista 3 tipuri de blocuri standard:
anonime
sintaxa ca si in C, blocul este incadrat de {}
nominale
acestea sunt procedurile, functiile, figurile, metodele.
infasuratoare
blocuri ``transparente''; ajuta la crearea unor functionalitai mai avansate cum ar fi iteratii for, while etc.Subsections

Sebastian Glita 2002-06-19