next up previous contents
Next: Specificatori Up: Lexic Previous: Cuvinte cheie   Cuprins

Functii

Functiile sunt cuvinte cheie pentru care se face o verficare in plus, a lexemei ce urmeaza lui, anume poate fi spatiu alb urmat neaparat de paranteza rotunda deschisa.Sebastian Glita 2002-06-19