next up previous contents
Next: Identificatori Up: Lexic Previous: Punctuatori   Cuprins

Literale

Literalele sunt lexeme speciale din care se poate construi direct o valoare: de exemplu, o insiruire de cifre este un numar intreg. Nu toate valorile au literale; in acest caz valorile pot fi obtinute indirect (oarecum literal) folosind operatori si/sau (numai si ???) punctuatori.Sebastian Glita 2002-06-19