next up previous contents
Next: Programul principal, bloc, sectiuni Up: Sintaxa BNF Previous: Sintaxa BNF   Cuprins

Sintaxa miez

Un program sursa plint consta din doua parti: antet si procedura principala.
Antetul are rolul facilitarii executiei fisierului din shell6.1, de precizare a versiunii programului plint cu care a fost ultima oara testat bine fisierul, precum si plint plotterele pentru care a fost mai ales conceput; aceste ultime doua pot lipsi.Subsections

Sebastian Glita 2002-06-19