next up previous contents
Next: Literale Up: Lexic Previous: Operatori   Cuprins

Punctuatori

Punctuatorii sunt folositi pentru a schimba regula de executarea a operatiilor dupa precedenta si asociativitatea lor, precum si ca delimitatori intre diferite blocuri, apeluri de functii, primitive, instructiuni etc.Sebastian Glita 2002-06-19