next up previous contents
Next: Bufferul de comenzi Up: Plotterul PLINT Previous: Comunicarea /proc/driver/plint   Cuprins

Motorul de primitive

Motorul de primitive foloseste algoritmi in numere intregi pentru transformarea notiunilor de segmente intr-o serie de comenzi de baza, intr-o forma optima.

Pentru linii se foloseste algoritmul Bresenham, pentru cercuri si elipse algoritmul diferential cu octante.


Sebastian Glita 2002-06-19