next up previous contents
Next: Motorul de primitive Up: Plotterul PLINT Previous: Comunicarea /dev/plint   Cuprins

Comunicarea /proc/driver/plint

Pentru fiecare ax se cunoaste rezolutia (cate puncte fizice -- minimul de distanta-- corespund la un punct logic), coordonata maxima, curenta si corespondenta in raport de numere intregi intre distanta fizica (in milimetrii) si numarul de puncte fizice. Toate aceste informatii pot fi vizualizate in spatiul utlizator prin citirea fisierului /proc/driver/plint. Ele se iau in timp real din structurile de date ale driverului, folosindu-se ``readw-write locks''.

Sebastian Glita 2002-06-19