next up previous contents
Next: Comunicarea /proc/driver/plint Up: Plotterul PLINT Previous: Pornire/Oprire   Cuprins

Comunicarea /dev/plint

Fisierul /dev/plint este locul comun unde aplicatia ce doreste sa deseneze se intalneste cu driverul. Prin simple apeluri sistem de tip read, write, ioctl, aplicate asupra acestui fisier, prin intermediul bufferelor argument, se comunica driverului primitivele ce se doresc a fi desenate. Prin intermediul asocierii unor numere fiecarei primitive, se efectueaza o codificare/decodificare binara a primitivelor. Odata decodificate la nivelul driverului, rezultatul e apelul unor interpretoare de primitive, care se afla in modulul ``motor de primitive''.

Sebastian Glita 2002-06-19