next up previous contents
Next: Punctuatori Up: Lexic Previous: Comentarii   Cuprins

Operatori

Operatorii sunt simboluri ce se pot folosi in formarea expresiilor de calcul; o expresie de calcul realizeaza o serie de operatii asupra unor operanzi, folosind operatorii dintre ei. Operatorii au precedenta si asociativitate; precedenta spune in ce ordine trebuie executate operatii care altfel ar putea fi executate in orice ordine; odata stabilit acel operator care are precedenta cea mai mare, daca se intalnesc mai multi asemenea consecutivi (deci cu precedenta egala), asociativitatea de la stanga la dreapta sau invers determina un alt fel de precedenta ce stabileste ordinea executiei.Sebastian Glita 2002-06-19