next up previous contents
Next: Pornire/Oprire Up: Plotterul PLINT Previous: Solutia ``devfs''   Cuprins

Ansamblu de module

Driverul este constituit din mai multe module:
device
se ocupa cu interfatarea intre aplicatie si celelalte module ale driverului.
proc
se ocupa cu afisarea starii reale a plotterului prin intermediul sistemului de fisiere virtual /proc
primitives engine
se ocupa cu transformarea primitivelor in comenzi de tip: forward, backward, hold. Sunt implementati algoritmi care sa optimizeze numarul de deplasari de baza.
smart RLE encoder
preia comenzile de baza si le stocheaza intr-un buffer, intr-o forma codificata, beneficiind de o compresie RLE. Cand bufferul e plin, sau cand se doreste explicit, el este golit printr-o procedura de decodificare RLE si transmitere a comenzilor obtinute intr-o forma optima ultimului nivel software, cel care transpune efectiv comenzile soft in hard; nu se tine cont de rezolutie.
hardware interpretor
preia o comand si un contor de repetitie, si tinand cont de rezolutie comanda dispozitivul hardware.


Sebastian Glita 2002-06-19