next up previous contents
Next: Operatori Up: Lexic Previous: Spatiile albe   Cuprins

Comentarii

Comentarii sunt tot un fel de spatiu alb, daca nu fizic, atunci sigur informatic, adica informatia ce o contin se ignora. Comentarii pot fi pe linie, sau pe bloc; in primul caz se ignora tot ce urmeaza dupa \\, pana la sfarsitul liniei; in al doilea caz se ignora toate caracterele (posibil pe mai multe linii) intre /* si */.Sebastian Glita 2002-06-19