next up previous contents
Next: Plotterul PLINT Up: Plottere Previous: PLINT   Cuprins

X window

Plotterul X window s-a folosit pe parcursul dezvoltarii pentru testarea aplicatiei. El afiseaza toate desenele intr-o fereastra X, fiind un fel de simulare al plotterului special.Sebastian Glita 2002-06-19