next up previous contents
Next: X window Up: Plottere Previous: Plottere   Cuprins

PLINT

Plotterul PLINT este cel realizat practic pentru aceasta lucrare de diploma; despre el se vorbeste in detaliu in sectiunea [*].

Sebastian Glita 2002-06-19