next up previous contents
Next: Plottere Up: Adaos - Plugins Previous: Operator   Cuprins

ForEach

Iteratia ``foreach'' este implementata prin folosirea unei variabile proprii blocului foreach, tablou sau hash, functie de tipul acestuia, precum si a unui indice de iteratie, intreg, respectiva marca in hash.

La fiecare terminare a executiei blocului se trece la urmatorul element, variabila implicita a blocului fiind un tablou cu 2 elemente: indicele curent si elementul de la indicele curent.


Sebastian Glita 2002-06-19