next up previous contents
Next: ForEach Up: Adaos - Plugins Previous: If-Else   Cuprins

Operator

Atunci cand se caut semnatura unei metode corespunzatoare unui operator, aceste se transmite ca argument metodei de cautare sub forma unui string. Alegerea reprezentarii nu ar trebuie sa-l priveasca pe programator. De aceea, acest plugin degreveaza programatorul de a cunoaste cum sa reprezinte operatorii, prin aceea ca defineste niste reguli care folosesc operatorii ca reprezentare a lor literala si nu string, insotite de cuvantul cheie operator.

Sebastian Glita 2002-06-19