next up previous contents
Next: If-Else Up: Adaos - Plugins Previous: Bltin   Cuprins

Static

Acest plugin creeaza o stiva cu un singur nod (static) pentru fiecare bloc nod. Intervine in handlerele de creareare/eliberare bloc, cautare si validare aduagare variabile.

Sebastian Glita 2002-06-19