next up previous contents
Next: Comentarii Up: Lexic Previous: Lexic   Cuprins

Spatiile albe

In general, pe o foaie scrisa se disting ``spatiile albe'', adica acele portinui nescrise. Acest ``spatiu alb'' ar putea sa-i atribuim un simbol generic; reprezentarea grafica a lui e imposibila insa, depinzand de densitatea ``spatiului negru''. De aceea, el se imparte in:
newline
pe fiecare linie, tot ``spatiul alb'' pana de la sfarsit pana la marginea din drepata
space
cel mai mic interval ``alb'' intre doua caractere
tab
un interval ``alb'' de lungime fixa si repetabila
Spatiile albe nu fac parte din alte terminale, putand fi folosite la separarea celorlalte.Sebastian Glita 2002-06-19